Artçı Deprem (Aftershock) nedir ve ne kadar süre ile devam eder?

Ana depremi izleyen daha küçük sarsıntılar dizisidir. Belli bir süresi yoktur, 1 ay da olabilir 2 yıl da olabilir.