Bilim adamları Hatay’ın deprem profilini çıkardı

Antakya-Maraş Bölgesinde 2005 yılından beri sürdürülen Deprem Tehlikesine Hazırlık, Hasar Görebilirlik ve Zarar Azaltma Master Planı (SERAMAR) projesi tamamlandı. Projenin sonucu 30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalıştayla kamuoyu ile paylaşılacak.

27 Eylül 2010, AHDER- İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi öncülüğünde Almanya Bauhaus Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden bilim adamlarının kontrolleri ile gerçekleştirilen projeye  2 profesör, 3 yardımcı doçent, 4 doktora öğrencisi, 6 araştırma görevlisi ve 100′e yakın lisans öğrencisinin katılımıyla Antakya’nın risk haritasının çıkarıldı.

Proje hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. M. Cemal Genes, 1 milyon Türk Lirasını aşan bütçe ile yaklaşık 4 yıldır bilim adamlarının kent merkezindeki bütün binaları Avrupa Makro Sismik Ölçeğine göre inceleyerek döküm çalışması hazırladığını belirtti.

Binaların yapay titreşimle deprem performansları belirlendi

Sokak taraması yöntemi ile elde edilen verilerin coğrafi bilgi sistemlerine aktarılarak sayısallaştırıldığını belirten Genes, “Coğrafi bilgi sistemleri yardımı ile binaları sınıflandırdık. Bu sınıflandırmada örnekleme yöntemi kullanarak 22 binaya yapay titreşim vererek binanın dinamik parametrelerini belirledik. Bu veriler ışığında binaların performans analizlerini yaptık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda elde edilen veritabanı yardımıyla tarihte meydana gelmiş depremleri de dikkate alarak senaryolar üretip, olası durumlarda şehirde meydana gelebilecek mal ve can kayıplarını tahmin etmeye çalıştık.” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı Cihat Mazmanoğlu ise proje depremden en az can ve mal kaybı yaşayarak kurtulmanın senaryolarının hazırlandığı proje ile Antakya’nın depremsellik profilini ortaya koyduklarını belirterek, “Çalıştayın nihai çıktılarını bu yıl sonunda bize en büyük desteği veren TÜBİTAK ile paylaşacağız. Ayrıca projenin nihai sonuçları valilik ve belediyeye de iletilecek.” dedi.