Buzullar genişliyor

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Antarktika kıtasında buzullarda görülen genişleme ile ilgili yeni bulgulara ulaştı.

“Küresel ısınma var mı yok mu” tartışmalarında “ısınma var” cephesinde yer alan Hollandalı bilim adamları, buzulların genişlemesini yine ısınmaya bağladı. Hollandalı ekip, yaptıkları araştırmalar sonunda, dip katmalarda eriyen buzulların yüzeye çıktığında buradaki buzullar tarafından dondurulduğu ve böylece buzullarda genişleme yaşandığı sonucuna vardı. Bilim adamları bu olumsuz geri dönüş etkisinin gelecekte de devam etmesini bekliyor. Bu genişlemeyi açıklamaya çalışan başka çalışmalar da bulunuyor.

Bunlardan biri, İngiliz Antarktika İzleme Çalışması. İngiliz ekip yeni bulgulara rağmen kendi çözümlemelerinde ısrar ediyor. Araştırma sonuçlarına göre, buzulların genişlemesine, iklim değişikliği ile bağlantılı rüzgarlar yol açıyor. Rüzgarların yüzeydeki buzları sahilden uzaklaştırdığı, bu yüzden “açıkta kalan” suların donduğu, bunun da yüzey buzlarını genişlettiği belirtiliyor. Buzulların erime hızının sanılanın 2 katı daha yüksek olduğu Antartika’nın batı yakasında sıcaklıkların son yarım yüz yılda 2 nokta 4 derece ısındığı belirtiliyor. Bir yüzyılda yaşanacak 1 derecelik artışın bile büyük felaketlere sebep olabileceği düşünüldüğünde Antarktika’daki durum daha net ortaya çıkıyor.