Kuzey kutbu, küresel ısınma nedeniyle yeşillenmeye başlayacak!

Araştırmalar gösteriyor ki kuzey kutbundaki bozkırlar, 2050 yılına gelindiğinde yerini yemyeşil bir bitki örtüsüne bırakacak ve iklim ağaçların yetişebilmesine imkan verecek kadar ısınmış olacak.

kuzey kutbu yeşeriyor

“İğne yapraklı ağaçların karlı yüzeyinin yerini, karsız bir yüzeyin alması onların daha fazla ısı depolaması anlamına gelecektir. Bu da küresel ısınmayı şiddetlendirecek.”  Pieter Beck, ekoloji uzmanı

Senaryo nasıl gelişecek?

Mart ayında detaylı sonuçları açıklanan araştırmaya göre süreç şöyle ilerleyecek: Daha yüksek sıcaklık dereceleri kar örtüsünü azaltacak ve bu da güneş ışığının atmosfere geri yansıtılma oranını düşürerek küresel ısınmayı pekiştirecek. Toprakların yarısından fazlasında, bitki örtüsü değişimi yaşanacak ve bodur ağaçlar zamanla yerini daha büyük ağaçlara bırakacak.

Kuzey Kutbundaki ısınmanın ne derece yeşillenmeye yol açacağını tam olarak anlayabilmek için  araştırma ekibi; kar örtüsünün, bitki örtüsünün ve bitkilerinden yükselecek terleme ve buharlaşma oranının, ısınmadan nasıl etkileneceğini gösterecek bir model hazırladı.

2050 yılına gelindiğinde kutuplardaki tundranın en az %50’sinin dönüşüme uğrayacağını işte bu modelle anladılar. Maalesef bu yeşillenme, yukarıda da belirttiğimiz gibi küresel ısınmaya pozitif etki edecek. Araştırma ayrıca, ağaç hattının gittikçe daha kuzeye kayacağını da ortaya koydu.

Peki kuzey kutbunun ısınması, dünyanın geri kalanını nasıl etkileyecek?

Kuzey kutbundaki iklim değişikliği tüm dünyayı doğrudan etkileyecek. Deniz buzundaki azalma, okyanuslardaki sıcaklık dolaşımını ve bu da atmosferdeki sıcaklık dolaşımını etkileyecek.  Zaten daha önce yapılan araştırmalar, küresel ısınmayla kışların gecikmeye ve baharların erken başladığını ortaya koymuştu.

“Kuzey kutbunda gerçekleşen bu değişimler, şu an düşük enlemlerde gerçekleşen değişimlerin daha hızlı versiyonu.” Bruce Forbes, coğrafya uzmanı

Araştırmacılara göre tüm bu değişimler, gelecekte Sandy Kasırgası’ndan da öteye geçecek afetlerin yaşanmasına neden olabilir.

Kaynak: livescience.com