DASK’a ilgi az

Türkiye nüfusunun yüzde 98’i deprem bölgesinde yaşamasına rağmen, zorunlu olan DASK yeterince ilgi görmüyor.

 Doğal Afet Sigortalan Kurumu (DASK) tarafından yapılan kamuoyu araştırması, vatandaşların, zorunlu deprem sigortasını, cezai bir müeyyideyle karşılaşmadıkları ve ekonomik yetersizlik nedeniyle yaptırmadıklarını ortaya koydu. Araştırmada, vatandaşların zorunlu deprem sigorta yaptırmama sebepleri arasında, “konutunun deprem riski düşük bölgede olaması, depremde hayatta kalmayacağına yönelik inanış, pahalı olabilir algısı, hasar tazminatını alacağına inanmama” da yer alıyor.

Günde 36 kuruş
İstanbul’da  2 milyon 714 bin 462 konutun 941 bin 334’ü sigortalı (yüzde 34.70). 1999 Marmara depreminin ardından kurulan DASK’ın verilerine göre, 2000 yılından 2009 sonuna kadar toplam 266 depremde 20 milyon liralık hasar ödemesi yapıldı.
DASK poliçelerinde maksimum sigorta bedeli 140 bin lira. DASK’ın primleri binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, binanın yapısı ve brüt yüzölçümüne göre belirleniyor.
Poliçe yenilemeler, grup poliçelerde, yani siteler ve apartmanlar için yapılacak toplu başvurularda yüzde 20 indirim yapılıyor.
DASK yetkililerinden alınan bilgiye göre, birinci derece deprem bölgesinde yer alan 100 metrekarelik betonarme bir konutun yıllık DASK primi 136 lira. Yani, bu konutun aylık DASK primi 11 lira, günlük ise 36 kuruş. Bu binanın bir sonraki yıl poliçe yenilemede ödeyeceği aylık prim 8.8 lira, toplu başvurularda ise ayda 7 lira.