David Keith küresel ısınma felaketine karşı kuzey kutbunu tekrar dondurmayı öneriyor

Harvard Üniversitesi jeoloji mühendisi ve çevre bilimci David Keith’in çevre kaynaklı acil durumlara karşı önerdiği bir B planı var.

david keith

Keith’in alışılmadık teklifi şöyle: Küresel ısınmayı tersine çevirmek için, yansıtıcı partiküller dünyanın üst atmosferinde -stratosfer- birikmeye zorlanmalı. Ardından, partikülleri yüksek irtifada dağıtmak ve böylece güneşin etkisinin atmosfere girmesini büyük ölçüde engellemek gerekli.

Bu fikir için doğadan esinlendi

Keith bu fikri doğadan esinlenerek ortaya attığını belirtiyor. 1991 yılında Filipinler’deki Pinatubo dağı püskürdü ve bu püskürme sonucu yükselen partiküller yeryüzünün soğumasına neden oldu. NASA’ya göre Pinatubo’dan, 15 milyon ton kükürt dioksit atmosferin üst kısımlarına doğru yükseldi ve havada asılı partiküllerden oluşan puslu bir katman yarattı. Atmosferdeki bu duman bulutu yaklaşık iki yıl boyunca yeryüzünü gölgelemeye ve soğutucu etki yapmaya devam etti.

Keith de tüm zamanların en düşük seviyesine inmiş bulunan kuzey kutup buzullarını kurtarmak adına benzer bir yöntem öneriyor. Araştırmalarına göre, bu çözüm güneşin etkisini, en az %0,5 oranında azaltabilir.

Şimdilik Keith’in 8 milyon dolar bütçe gerektiren çözümüne bilim dünyasında “radikal bir seçenek” olarak bakılıyor. Keith’e göre ise acil olarak problemi çözmeye odaklanmalı ve harekete geçilmeli.