Deprem riskini azaltmak için stratejimiz yok

PROF. Dr. Murat Balamir, deprem riskini azaltma stratejisinin Türkiye’de sahibinin bulunmadığını söyledi.
TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili İdris Güllüce başkanlığında toplandı.ODTÜ’den Prof. Dr. Murat Balamir yaptığı sunumda, Türkiye’deki kentlerin deprem açısından “risk havuzlan” olduğunu ifade etti.

“Bizim kültürümüzde deprem sonrası yardıma koşmak var” diyen Balamir, uluslararası yeni politikalar gereği deprem öncesi riskleri azaltmanın da çok önemli olduğunu söyledi. Balamir, kat mülkiyeti uygulamasının Türkiye’de kentlerin çok hızlı büyümesine yol açtığım, kontrol mekanizmalarının işletilmesine bile imkan bulunamadığı belirtti.

Uluslararası yeni politikanın gereği olarak “riski azaltma stiatejisinin Türkiye’de sahibinin bulunmadığım” ifade eden Balamir, afet öncesi ve afet soması işlerin aynı kurumlar tarafından yürütülebileceğinin varsayıldığını kaydetti. Tekil yapı güçlendirme gmşimlerinin kentsel riskleri azaltmada yeterli olmayacağım dile getiren Balamir, ulusal, kentsel ve yerel düzeylerde platformlann kurulması gerektiğini söyledi. [Kaynak: Hürriyet Ankara]