Depreme hazırlık

İSMEP projesi ile İstanbul depreme hazırlanıyor.

23 Ağustos 2011, AHDER- 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin ardından hayata geçirilen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) ile muhtemel afetlere karşı İstanbul’da başta okullar ve hastaneler olmak üzere kamu binaları, tarihi eserler, haberleşme ve tüm altyapı sistemleri yenilenmeye devam ediyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde yaşanan yıkıcı depremlerin hepimizin hayatında derin izler bıraktığını belirterek, Marmara depremleri ile edinilen tecrübelerle, afet gerçekleşmeden önce muhtemel can ve mal kayıplarını en aza indirgeyecek çok yönlü bir yaklaşım benimsendiğini açıkladı.
Bugün ülkemizde ve İstanbul’da afetler yaşanmadan önce önlem alma konusunda uluslararası afet politikaları doğrultusunda hayata geçirilen uygulamalarda önemli mesafeler kat edildiğini belirten Vali Mutlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile afete yönelik çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun güçlendirildiğini belirtti.