Depremlerin hava durumu veya yıldız ve gezegenlerin konumuyla bir bağlantısı var mıdır?

Hayır.

Deprem yeryüzünden kilometrelerce aşağıda olduğundan hava durumunun depreme etki etmesi imkansızdır.

Sadece ay dünyadaki gelgit olaylarına etkide bulunabilmektedir. Buna karşın kütlesi çok büyük ve yoğunluğu çok yüksek olan yer kabuğunu ne ay ne de gezegenler etkileyebilir. Bunu iddia etmek, bir devenin boynunu bir saman çöpüyle kırabileceğini iddia etmeye benzer.