Doğu Anadolu İlleri Deprem Eğitim Projesi

PROJE İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ:
Oyak Renault sponsorluğunda gerçekleştirilen Bilgi Hayat Kurtarır “Doğu Anadolu Deprem Eğitim Çalışması’ ile Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden yola çıkılarak Doğu Anadolu bölgesindeki illerde yaşayan halkın deprem gerçeğini kabul etmesi gerektiği ve olası bir deprem tehlikesi karşısında bilgili ve bilinçli olmanın ve tehlikelere karşı önlem almanın hayat kurtaracağı ilkesini benimsemesini sağlamak hedeflenmiştir.

Projeyi 35 kişilik ulusal basın temsilcileri ekibi takip etmiştir. Yazılı ve görsel basında eğitimlerle ilgili pek çok haber yapılmış, konunun ulusal anlamda farkındalığı ve kamuoyunun dikkatinin çekilmesi sağlanmıştır.

ULAŞILAN KİŞİ SAYISI:
“Bilgi Hayat Kurtarır” ve “Deprem Gerçeğini Unutma” sloganları ile toplam olarak 50.000 adet eğitim seti dağıtılmıştır.

DEĞERLENDİRME:

Proje çerçevesinde verilen eğitimler yoluyla;

• “Bilgi Hayat Kurtarır” sloganıyla Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara tarafından öğretmenlere, kamu personeline ve öğrencilere toplam 5.000 kişiye abcd Temel Afet Bilinci eğitimi verilerek, 50.000 eğitim seti dağıtılmış, deprem tehlikelerinden korunmak için bilinçlenmenin ve bilgilenmenin önemi vurgulanmıştır.

• Verilen eğitimlerin ulusal/yerel yazılı ve görsel basında yer alan haberleri sütun/cm hesabıyla yaklaşık 1 milyon $’lık bir yansıma sağlamıştır. Bu sayede afet bilinci konusunda sadece proje kapsamındaki iller değil Türkiye çapında bir kamuoyu oluşturulmuştur.

• Eğitimlerde öğrencilerden gelen sorulardan deprem ve depremin oluşumu konularında bilgi sahibi olmadıkları görülerek, yeterli bilginin Afacan Dünya Depremle Birlikte Yaşamak kitabında bulunduğu anlatılmıştır.

• Eğitimler kapsamında katılımcılara farklı yaşam mekanlarında nasıl korunulması gerektiği hakkında bilgi verilmiştir.