Güneydoğu Anadolu İlleri Deprem Eğitim Projesi

PROJE İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ:

“Güneydoğu Anadolu Deprem Eğitim Çalışması” UNDP, Türkiye ve İsviçre Hükümeti arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile yürürlüğe giren “Afetlere Hazırlık ve Afetlerin Önlenmesi İçin Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi” Ulusal Kampanyası kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Proje ile Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bölge halkının deprem gerçeğini kabul ederek olası bir deprem tehlikesi karşısında bilgili ve bilinçli olmanın ve tehlikelere karşı önlem almanın hayat kurtaracağı ilkesini benimsemesini sağlamak hedeflenmiştir. Çalışmayla depreme karşı hazırlıklı olmayı ve temel afet bilincinin gelişmesini ve bireylerin kendi bölgelerindeki müdahale mekanizması içinde yer almaları amacıyla, yerel kurum ve eğiticiler de dahil olmak üzere, yerel kapasitenin geliştirilmesini amaçlanmıştır.

“Güneydoğu Anadolu Deprem Eğitim Çalışması” afetlere hazırlık, riski azaltma ve müdahale konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla ulusal düzeyde düzenlenen en kapsamlı kampanyadır.Güneydoğu illerinde yapılan bu eğitim çalışmasına başta Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara olmak üzere proje ekibi, UNDP, SDC ve Yerel Gündem 21 temsilcileri ayrıca 35 kişilik ulusal basın temsilcileri katılmıştır.

Gidilen illerde ulusal ve yerel basın tüm eğitimleri takip etmiştir.

DEĞERLENDİRME:

Proje çerçevesinde verilen eğitimler yoluyla;

• “Bilgi Hayat Kurtarır” sloganıyla öğretmenlere, kamu personeline ve öğrencilere olmak üzere toplam 6.000 kişiye abcd Temel Afet Bilinci eğitimi verilerek, deprem tehlikelerinden korunmak için bilinçlenmenin ve bilgilenmenin önemi vurgulanmıştır.

Eğitimlerde 2 çeşit; yetişkinler ve öğrenciler için, içlerinde özel eğitim yayınları bulunan eğitim kitleri dağıtılmıştır.

• Verilen eğitimlerin ulusal/yerel yazılı ve görsel basında yer alan haberleri sütun/cm hesabıyla yaklaşık 1.5 milyon $’lık bir yansıma sağlamıştır. Bu sayede afet bilinci konusunda sadece proje kapsamındaki iller değil Türkiye çapında bir kamuoyu oluşturulmuştur.

• Katılımcıların bir kısmında yörede deprem olmayacağı fikri yaygındı. Depreme her yerde her an hazır olunması gerektiği, bölgede ve yakın yöremizde depremin etkilerine karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı. Alınacak önlemlerle uğranılacak zararı en aza indirmenin mümkün olabileceği anlatılmıştır.