Engelliler İçin Afet Bilinci ve Hazırlık Projesi

Engelliler İçin Afet Bilinci ve Hazırlık Projesi ile engellileri, çevrelerindeki insanları ve toplumu depremin yaratabileceği olası riskler ve bu riskleri azaltmak için alınması gereken önlemler konusunda eğitmeyi hedefledik. Görme, işitme, zihinsel ve hareket engelliler olmak üzere dört farklı engelli grubuna yönelik eğitim modülleri hazırladık.

Kitap kapakları