Güvenli Yaşam Kültürü Projesi

Güvenli Yaşam Kültürü Projesi Nedir?

Birinci derece deprem bölgesinde yer alan ve bir sanayi bölgesi niteliği taşıyan Çerkezköy ilçesi, gösterdiği hızlı gelişim ve bünyesinde bulundurduğu sanayi unsurları ile doğal afetlere hazırlıklı olmak konusunda öncelikle bilinçlendirilmesi gereken bölgeler arasındadır.

Çerkezköy’de uygulanan ve üç hafta süren “Güvenli Yaşam Kültürü” projesi ilçede öğrenim gören 8.500 öğrenci ve 400 öğretmen aracılığı ile yaklaşık 35.000 kişinin afetler, çevre sağlığı halk sağlığı gibi konularda eğitimini tamamlanmış; ayrıca projenin ikinci ayağını teşkil eden belediye içi çalışmalar ile Çerkezköy Belediyesi Acil Eylem Planları’nın yeniden yapılandırılmasını ve itfaiyenin Sağlık Bakanlığı sertifikalı ilkyardım eğitimi programına tabi tutularak geniş bir yelpazede faydalı hale getirilmesini kapsamaktadır.

Böylelikle deprem öncesi ve sonrası maddi, psikolojik ve sosyolojik tüm zararların asgariye indirilmesini ve bölgenin sanayi bölgesi olması sebebiyle ortaya çıkan çevre sorunlarının halk sağlığı açısından oluşturduğu tehdidin ortadan kaldırılmasını amaçlayan program, ilçenin bilgi ve bilinç ihtiyacını gidermede önemli bir rol oynamaktadır.