Kaçak yapıya izin verilmeyecek

Binaların teknik ve bilimsel verilere uygunluğunu denetleyen Yapı Denetimi Sistemi 1 Ocak 2011’den itibaren yaygınlaştırılacak. Böylelikle 81 ilde tüm yapılar sıkı denetime tabi olacak.

11 ilde pilot olarak uygulanan  Yapı Denetim Sistemi’nin detaylarını açıklayan Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, “Türkiye’nin herhangi bir yerinde ruhsat proje ve eklerine aykırı  yapı yapan müteahhitlerin bu sistem dahilinde anlık tespiti söz konusu olacak. Ruhsata aykırılığı gidermeyen müteahhitlerin  eksikleri giderene kadar başka bir yerde ikinci inşaat ruhsatı alması ve yapı yapmasının da önüne geçilmiş olacak” dedi. Demir kurulacak yeni yapı denetim bürolarıyla 30-35 bin civarında mühendis ve mimara iş olanağı yaratılacağını ifade ederek, mevcut düzenlemede yapı denetiminde görev yapabilmek için 12 yıl alanda çalışmış olma şartını, 5 yıla çekeceklerini ekledi.

Sistem Neler Getiriyor?

-Yapı denetimi ile birlikte depreme dayanıksız yapı kavramından tamamen uzaklaşılacak.
-Binaların tüm özellikleri elektronik ortama aktarılacak.
-Sertifikalı belgeli ustaların çalıştırılması da yaygınlaştırılacak.
-Sistem ile birlikte bürokratik işlemler de azalacak.