Konut yaptıracaklara ve alacaklara öneriler

Yapıların hasar görmesine neden olan faktörler:

04 Kasım 2011, AHDER- • Sağlam olmayan zeminde yapılaşma (kumlu, killi, suya doygun toprak zeminler, bataklıktan ıslah edilmiş zeminler v.b.)
• Zemine uygun, yapıyı taşıyacak temelin doğru olarak tasarlanmaması
• Yapı malzemesi seçim hataları: beton yapımında deniz kumu kullanıldığı takdirde hem beton dayanımı düşük olur, hem de beton içindeki çelik donatı çubukları korozyona uğrayarak dayanımı azalır, beton ile birleşimi zayıflar. Düz çelik çubukların dayanımı ve betonla birleşimi, nervürlü (tırtıklı) çelik çubuklarına göre daha düşüktür.
• Yapı malzemesi kullanım hataları: Beton yapımı esnasında kullanılan çimento, çakıl, su oranları beton dayanımı açısından çok kritiktir.
• Yapı eleman birleşim hataları: Beton kolon ve kirişlere yerleştirilen çelik donatı oranları ve yerleştirme biçimi yapı dayanıklılığına direk olarak etki eder.
• Yapı projelendirme hataları: Deprem şartnamesine uygun olmayan projeler; deprem yükünü taşıyacak, kolonlar arasına yerleştirilecek, betonarme perde kolon/duvarların bulunmaması; resmi projeden farklı yapı elemanlarının eklenmesi: üst katlarda dışarı doğru çıkmalar, fazladan çıkılan katlar, taşıyıcı kolonların estetik veya mekan kazanma amacıyla kaldırılması.
• Bilinçsiz kişilerce sonradan yapı içinde yapılan tadilatlar: kolon, kiriş kaldırma, bodrumlarda mekan kazanma amacıyla temelde zemini kazma.

Konut Yaptıracaklara Öneriler:

• İnşaata başlamadan önce mutlaka statik-betonarme projelerinizi bir inşaat mühendisine yaptırınız. Yapılan projenin de İnşaat Mühendisleri Odası tarafından vize edilmesini sağlayınız.
• İnşaat yapılmadan önce, mutlaka “zemin etüdü” yaptırınız.
• İnşaata başlamadan önce mutlaka statik-betonarme projelerinizi bir inşaat mühendisine yaptırınız. Yapılan projenin de İnşaat Mühendisleri Odası tarafından vize edilmesini sağlayınız.
• Binayı yapacak ustanın, inşaat mühendisinin yaptığı projeyi okuyabilecek derecede uzman ve konusunda deneyimli olmasına dikkat ediniz.
• Projenin ustalarca uygulanmasında, inşaat mühendisinin inşaatı kontrol etmesini sağlayınız.
• İnşaatta kullanılacak her malzemenin TSE (Türk Standartları Enstitüsü) kalite belgesine sahip olmasına dikkat ediniz. (Malzemenin üzerinde sadece TS xxx yazılması yetersizdir. Baklava şeklindeki TSE amblemi olmalıdır.)
• Eğer projeniz ve kontrol mühendisiniz yoksa, depreme karşı güvenli bina yapılması mümkün değildir.
• Deprem vakfı tarafından binanızın kontrol edilerek “Kalite Belgesi” verilmesi, güvenliğinizin belgelenmesi demektir. Deprem vakfı tarafından binanıza Kalite Belgesi verilmedikçe, mühendis ve ustaların işi bitmiş değildir. (İşe başlarken bu şartla başlarsanız, işinizi garantiye almış olursunuz.)

Hazır Konut Satın Alacaklara Öneriler:

• Alacağınız dairenin “ruhsatlı” ve “projeli” olmasına dikkat ediniz.
• Alacağınız dairenin seramiğine, fayansına, badanasına, boyasına, manzarasına, musluğuna gösterdiğiniz özen kadar binanın taşıyıcı sistemine de (kolon-kiriş) özen gösteriniz. Yer kazanma amacı ile kolon veya kirişleri eksiltilmiş binalardan uzak durunuz.
• Daire satın alacağınız müteahhidin projelere ve standartlara uygun inşaat yapan birisi olmasına dikkat ediniz.
• Alacağınız ev ile yapım aşamaları hakkında ilgili kurumlardan (Belediye, İnşaat Mühendisleri Odası) bilgi alınız.
• Eğer, kooperatif eliyle konut sahibi olacaksanız, binanın betonarme karkas sistemi (binanın iskeleti) inşa edilirken, projelere uygun olup olmadığının, beton ve demir kontrollerinin mutlaka bir inşaat mühendisi tarafından yapılmasını sağlayınız.
• Deprem Vakfı tarafından test edilen binalara verilen “Kalite Belgesi” isteyiniz.