Olası İstanbul depreminde tsunami tehlikesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, 1 milyar 19 milyon TL bütçe ayırarak yaptığı olası depreme hazırlık çalışmaları kapsamında, 5.56 metreye varan dalgaların kıyıya 8 dakikada ulaşacağı öngörüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, kenti deprem riskine hazırlamak için yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul genelinde faydan sıvılaşmaya, su baskınından zemin sınıflamasına kadar birçok konu araştırılırken,  yangın risk haritası ve tsunami tehlike haritasının da bulunduğu 15 farklı harita hazırlandı.

En kötü deprem senaryosuna göre Marmara depreminin tetikleyeceği denizaltındaki heyelanların hareketine bağlı olarak yapılan modelleme çalışmasına göre İstanbul kıyılarında oluşması olası en büyük dalga yüksekliği 5.56 metre, en yüksek dalganın ulaşacağı kıyı bandı 10 kilometrelik kıyı çizgisi olarak tespit edildi. Tsunami dalgasının kıyılara erişme süresi 8 dakika, kıyılarda ilerleme mesafesi ise 150 metreden az olarak hesaplandı.

Depreme hazırlık için harcanan 1.19 milyar TL ile neler yapıldı?
İstanbul’un deprem dönüşümü için 439.39 milyon TL, itfaiye araçları için 230 milyon TL, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) için 54 milyon TL, Avrupa ve Anadolu yakası mikro bölgeleme rapor ve haritaları, deprem tehlike ve tsunami tehlike haritaları için 52 milyon TL, acil durum haberleşmesi için 14.6 milyon TL ve diğer çalışmalarla birlikte toplam 1 milyar 19 milyon TL harcama yapıldı.

Çalışmalar kapsamında bina güçlendirme, scada projesi, doğalgaz kesme cihazları, heyelan ve faylar, yer mühendislik veri tabanı ve zemin sınıflama çalışmaları, yer hareketini algılayan cihazlar, sismoloji çalışmaları, deprem hasar tespit yazılımı, gaz kesme vanaları, bina tarama ve kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştirildi.

İstanbul’un iki yakasında birer afet deposu oluşturuldu. 2 bin 500 adet acil sağlık seti hazırlandı. Sokaklara 4 bin 450 yangın musluğu konuldu, günde 20 bin kişiye iki çeşit yemek verebilecek seyyar mutfak, günde 250 bin kişiye yemek çıkabilecek lojistik merkez oluşturuldu. Ayrıca doğalgaz kesildiğinde LPG ile bir hafta çalışabilecek üç büyük ekmek üretim tesisi kuruldu. 71 helikopter pisti yapıldı.