Riskin uzmanları İstanbul’da bir araya geldi

Bugüne kadar Avrupa’da farklı kentlerin ev sahipliği yaptığı ve risk alanında çalışan önde gelen bilim insanlarından, kariyerlerinin ilk safhalarındaki genç araştırmacılara kadar bir çok profesyoneli her yıl bir araya getiren Society for Risk Analysis – Europe Konferansları serisinin 2014 yılı toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

IMG_1376

16-18 Haziran 2014 tarihleri arasında 23.’sü gerçekleştirilen SRA-Europe 2014 Istanbul Konferansı; risk analizi, yönetimi, algısı ve iletişimi konularında akademi, kamu ve özel sektör temsilcilerine ortak bir tartışma ve paylaşım platformu sundu.

IMG_1269

Bu seneki ana teması, “Sınırların Ötesine Geçebilen Risklerin Analizi ve Yönetimi” olarak belirlenen konferansa dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 250 kişi katıldı.

İstanbul Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü desteği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, TÜBİTAK ve DASK’ın sponsorluğunda toplam dört gün süren SRA-Europe 2014 Istanbul Konferansı’nda, Kapsayıcı Risk Yönetimi için Dayanıklılık, Toplumun İklim Değişikliği Algısı, Artan ya da Yavaş Gelişen Katastrofik Risklerin Yönetimi, Riskler Temel Kavramlardan Avrupa Risk Radarına – Yeni teknolojilere bağlı Riskler üzerinde Uygulamalar, Küçük Adalar, Büyük Riskler, Risk İletişimi ve Siber Güvenlik, Risk temelli Güvenlik Politikaları, Etkin Kriz Yönetimi Stratejileri temelinde Veri Analizi ve ABD ve Almanya’da Enerji Dönüşümünün Yönetimi: Yönetişim, Altyapı Planlaması ve Toplumsal Kabul konularında oturumlar düzenlendi.

IMG_1396

Yayınladığı sayısız kitapla, riskin anlaşılmasında ve değerlendirmesinde öncü bir rol üstlenen Prof. Dr. Ortwin Renn, risk alanında sistem yaklaşımının öncülerinden Prof. Dr. Louise K. Comfort, doğal ve teknolojik risklerin kentler üzerindeki etkileri ve zarar azaltımı konularında önemli projelere imza atan Prof. Dr. Scira Menoni, deprem mühendisliği ve deprem riski konularında sadece Türkiye’de değil, dünyada da önde gelen bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Mustafa Erdik, yapmış olduğu çalışmalarla, risk algılamada bugün tartışılan konuların ve araştırma yöntemlerinin temelini hazırlayan Prof. Dr. Richard Eiser, bölgesel ölçekteki doğal riskler kapsamında, küresel iklim değişikliği, risk bilgi sistemleri ve iletişim bilimi konularında uzman Dr. Juergen Weichselgartner’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği konferans Türkiye’de risk azaltılması konusunda geliştirilmiş yöntemlerin ve en iyi uygulamaların tanıtımına da katkı sağladı.