Macera Turizmi Projesi devam ediyor

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında hazırlanan ve 22 Nisan 2014 tarihinde başlayan Macera Turizmi Ağı Geliştirme Projesi (DOOA)’nın Bilinçli Kalkınma Derneği’nin katılımıyla 2.toplantısı gerçekleştirildi. 17-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Gürcistan’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Türkiye’den Bilinçli Kalkınma Derneği ekibi ve Romanya, Moldova, Bulgaristan’dan da proje ortakları katıldı.

enpi

Batum’da gerçekleştirilen çalışmalarda bölgenin tarihi ve coğrafi özellikleri anlatılırken toplantılarda Batum’da sürdürülmekte olan yerel ve alternatif turizm türlerinin tanıtımı yapılarak, bölgede bulunan ulaşım yollarının ve konaklama alanlarının yıllara göre kapasite ve gelişimleri katılımcılarla paylaşıldı.