Sigorta bedeli nasıl tespit edilir?

 Sigorta bedelinin tespitinde, sigortalanan meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır.

 Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen azami tutardan fazla olamaz.