Tazminat bedeli nasıl hesaplanır?

tazminat
Sigorta tazminatının hesabında, tam veya kısmi hasar olmasına bakılmaksızın, riskin gerçekleştiği yer ve tarihte binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeniden yapım maliyeti esas alınır. Ancak sigorta tazminatı hiçbir durumda sigorta bedelinden fazla olamaz. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasar miktarına ilişkin belgelerin verilmesinden itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit ederek sigortalıya bildirmek zorundadır.