Tatar: “Ülkemizin yüzde 95’i deprem bölgesinde”

Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, ülkemizin yüzde 95’inin deprem bölgesinde bulunduğunu belirterek, bu yüzden teknik eğitimin şart olduğunu söyledi.Dr.Mehmet Tatar

Tatar, düzenledikleri bilimsel toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlamak adına kaçınılmaz bir olgu olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin yüzde 95’inin deprem bölgesinde olması biz sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluk yüklemektedir. Ülkemizde gerçekleşen yeni yerleşim alanlarının seçimi, maden aramaları, baraj, gölet, otoyol, köprü, viyadük, sanayi yapıları, havaalanı, liman, metro, bina gibi planlamalarda görev alacak meslektaşlarımız daha donanımlı ve bilgili olmalıdır. Bu nedenle üyelerimizin eğitim dönemlerinde eksik kalan bilgilerini tamamlamak üzere eğitim seminerleri düzenlemekteyiz. Üyelerimizin bilgi ve donanımlarını arttırmak adına çabalarımızı sürdürmede kararlıyız. Çünkü iş hayatı bu tür donanıma sahip teknik elemanlara ciddi biçimde ihtiyaç duymaktadır” dedi.

Tatar şöyle devam etti:

“Başta deprem olmak üzere, heyelan, çığ, kaya düşmesi, su baskını gibi doğa olayları, bilinçsizce verilmiş yer seçimi kararları, mühendislik verilerinden yoksun imar planları, mühendislik hizmeti görmemiş düşük standartlardaki yapı üretimi ve denetimi süreci ile uygulanan rant politikaları sonucu insani, sosyal ve ekonomik yıkımlara dönüşmektedir. Her platformda dile getirdiğimiz gibi; Stratejik Afet Eylem Planı hazırlanmalı, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 7269 Sayılı Afetler Kanunu ve 4709 sayılı Yapı Denetimi Kanunu değiştirilmeli, Türkiye Jeolojik Araştırmalar Kurumu kurulmalı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yeniden yapılandırılarak ‘Afet Müsteşarlığı’ oluşturulmalı, bölgesel planlardan uygulama imar planına kadar tüm planlama süreç ve kademelerinde, yerleşim ve gelişim stratejisine esas olacak çalışmalarda ‘jeolojik-jeoteknik’ çalışmalar yapılmalıdır.”