10 yıllık deprem risk haritaları TÜRDEP ile yenileniyor

Türkiye’nin Deprem Haritası TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sedat İnan, TÜRDEP projesi kapsamında yürüttükleri çalışmaların sonucunda Türkiye’nin 10 yıldır kullandığı deprem risk haritasının değiştirecek verilere ulaştıklarını söyledi.

05 Kasım 2010, AHDER- Doç. Dr. Sedat İnan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda, uygulamasını sürdürdükleri “Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek JeoStratejik Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması Projesi’ne (TÜRDEP) ilişkin bilgiler verdi.

15 üniversitenin yanı sıra TÜBİTAK, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İsleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi ile 5 yıldır birlikte çalıştıklarını belirten İnan, TÜRDEP sayesinde Türkiye’nin deprem risk haritasını değiştirecek bulgulara ulaştıklarını söyledi.

Uluslararası standartlarda ve ulusal kaynaklarla gerçekleştiren proje kapsamında yürüttükleri çalışmalarla önemli sayısal veriler elde ettiklerini açıklayan İnan, bu verilerin Türkiye’nin deprem risk haritasında, deprem riskinin az olduğu ifade edilen bazı yerlerde deprem riskinin yüksek, deprem riskinin yüksek olduğu ifade edilen bazı yerlerde ise deprem riskinin düşük olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.