REPAIR Projesi

Karadeniz Nehir Havzalarının Tarımsal Kirlenmelere Karşı Çevresel Korunması için Bölgesel İşbirliği – REPAIR Projesi

REPAIR LOGO(BDCA)ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 1 Ağustos 2013 tarihi itibariyle başlayan “Karadeniz Nehir Havzalarının Tarımsal Kirlenmelere Karşı Çevresel Korunması için Bölgesel İşbirliği Projesi – REPAIR”, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın katkıları ve derneğimizin yürütücülüğünde hayata geçirilmiştir. Proje; Karadeniz sahillerinin ve nehir havzalarının korunmasına yönelik çalışmaları, uluslararası ve ulusal ağların geliştirilerek yeni araçların koruma çalışmalarına ve metodolojilerine dahil edilmesine yönelik faaliyetleri, bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik işbirliklerini, Nehir Havzalarının Çevresel Eylem Programı’na yönelik kalkınma metotlarını, sivil toplum katılımcılığını ve kadının konumunun güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Karadeniz’in su havzaları açısından uluslararası bir işbirliği niteliği taşıyan proje, Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği (Türkiye), Agro-Business Consulting (Gürcistan), Regional Environmental Centre (REC) Moldova (Moldova), Pro Rural Invest (Moldova), Black Sea – Danube Coastal Association for Research and Development (Bulgaristan) ve Eco Counselling Centre Galatti (Romanya) ortaklığında yürütülmektedir.

Yapılacak olan çalışmalar sayesinde Karadeniz’in su havzalarındaki kirliliğe yönelik ortak akıl ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerek çevresel, gerek de toplumsal anlamda olumlu çıktıların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Karadeniz gibi bir bölgede gerçekleştirilecek olan uluslararası işbirliği ile bölgesel anlamda sürdürülebilirliğe katkıda bulunulacaktır.

22 aylık süre içerisinde Gürcistan’ın Tiflis kentinin Racha Letchkhumi Qvemo Svaneti, Samegrelo Zemo Svaneti, Imereti, Samtskhe-Javakheti bölgeleri, Bulgaristan’ın Severoiztochen bölgesi, Türkiye’nin Sakarya Nehri bölgesi, Moldova’nın Chisinau, Cantemir, Leova, Nisporeni, Ungheni, Falesti, Cahul bölgeleri ve Romanya’nın Güneydoğu, Bralia, Buzau, Costanta, Galati, Tulcea bölgelerinde yapılan çalışmalarla hem bölgesel anlamda daha iyi bir çevreye hem de uluslararası düzeyde ortak aklı oluşturacaktır.