Tazminat bedeli ne zaman ödenir?

tazminat
Tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilme¬sinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.