Projelerimiz

REPAIR Projesi

Karadeniz Nehir Havzalarının Tarımsal Kirlenmelere Karşı Çevresel Korunması için Bölgesel İşbirliği – REPAIR Projesi ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 1 Ağustos 2013 tarihi itibariyle başlayan “Karadeniz Nehir Havzalarının Tarımsal Kirlenmelere…

Afet Yönetimi İçin Bireysel Mobil Cihaz Uygulaması

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI AFETLERE HAZIRLIK MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında afetlere hazırlık çalışmalarında mevcut kapasitenin artırılmasına yönelik olarak 1 Eylül 2013 tarihinde “Afet Yönetimi İçin Bireysel Mobil Cihaz Uygulaması Projesi”  İstanbul AFAD…

Çocuklar için İklim Değişikliği Eğitim Kiti Projesi

“Çocuklar İçin İklim Değişikliği Eğitim Kiti” projesi “genç nesillere güzel, sağlıklı bir gezegen sunmak ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak” amacından yola çıkılarak AHDER tarafından geliştirilmiştir. Bu kapsamda, bu proje ile elde edilecek kazanımlar…

Afete Dirençli İşyerleri Projesi

“Afete Dirençli İşyerleri” projesinin genel amacı Türkiye’de rekabetçi ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli işgücünü artırmaktır. Bu proje ile: KOBİ’lerde çalışan personele işyerlerinde sağlıklı, güvenli ve kaliteli olarak çalışabilmelerini sağlamak amacıyla afet…

Depreme Hazır Bir Milyon Çocuk Bir Milyon Aile

Toplumun geleceğini oluşturan çocuklar, gerek bilgi eksiklikleri gerekse fiziksel kapasiteleri itibarı ile afetlerin yaratacağı tehlikelere en açık kitleyi oluşturmaktadır. “1 Milyon Çocuk 1 Milyon Aile” projesi çocukların, afet ve afetlere hazırlık bilincini arttırmayı…

Lüleburgaz’da güvenli yaşam bilinci eğitimleri

Afete Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği (AHDER)’nin Lüleburgaz ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlediği “Güvenli Yaşam Bilinci Eğitimi” 9 Nisan’da Lüleburgaz Gençlik Merkezinde başladı. Eğitimler, Lüleburgaz Belediyesi ve Varol Beton’un sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Lüleburgaz’ın…

Güneydoğu Anadolu İlleri Deprem Eğitim Projesi

PROJE İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ: “Güneydoğu Anadolu Deprem Eğitim Çalışması” UNDP, Türkiye ve İsviçre Hükümeti arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile yürürlüğe giren “Afetlere Hazırlık ve Afetlerin Önlenmesi İçin Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi” Ulusal Kampanyası…

Doğu Anadolu İlleri Deprem Eğitim Projesi

PROJE İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ: Oyak Renault sponsorluğunda gerçekleştirilen Bilgi Hayat Kurtarır “Doğu Anadolu Deprem Eğitim Çalışması’ ile Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden yola çıkılarak Doğu Anadolu bölgesindeki illerde yaşayan halkın deprem…

İran Sivil Toplum Kuruluşlarına Afete Müdahale Eğitimleri Projesi

Proje Yeri: Marmaris-Türkiye Proje Tarihi: 18-26 Nisan 2004 Geri Plan Bilgisi: 2003 yılında İran Bam bölgesinde gerçekleşen depremin ardından bölgeye yapılan yardım ve yeniden yapılandırma projeleri çerçevesinde vakıfımız değişik projeler gerçekleştirmiştir. Bu projelerin…

Engelliler İçin Afet Bilinci ve Hazırlık Projesi

Engelliler İçin Afet Bilinci ve Hazırlık Projesi ile engellileri, çevrelerindeki insanları ve toplumu depremin yaratabileceği olası riskler ve bu riskleri azaltmak için alınması gereken önlemler konusunda eğitmeyi hedefledik. Görme, işitme, zihinsel ve hareket…

AHDER © 2020 All Rights Reserved